ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Народно Читалище "Разум", Монтана
История

Народно читалище "Разум" - гр. Монтана е създадено през 1883 г. Негов пръв председател е Гаврил Душков, преселен учител от Копривщица, който донася от китния град възрожденските идеи на времето.

Като всички създадени читалища в този период, читалище "Разум" поставя началото на библиотечната, театралната и музикална дейност в нашия град. Организират се вечеринки, едноактни пиеси, четения, декламации и др. Същевременно се създава въздържателно дружество, туристическо, граждански хор, оркестър и др. Изнасят се публични сказки, на които се гледа като на много важно средство за разширяване знанията на хората.

През 1911 г читалището закупува парцел в центъра на града. Този парцел принадлежал преди Освобождението на турската управа и ремонтираният конак станал първата читалищна сграда. По-късно , от 1934 до 1937 г, с помощта на населението от нашия град, се построява голяма сграда, която читалището ползва до днес.


До 70-те години на миналия век, читалище "Разум" е единственият културен институт в град Монтана, който съчетава в себе си цялата културна и просветителска дейност. През 1922 г. в читалището се прави първата оперетна постановка "Самодивското изворче", през 1929 г се създава духов оркестър, който функционира и до днес, създава се симфоничен оркестър - 1926 г, който заедно с гражданския хор развива активна културна дейност не само град, но и в цяла Северозападна България. Оркестърът озвучава немите филми, изнася много концерти и става основа на създадения по-късно оперетен състав. Особено активна дейност има и театралния колектив, който създава доста известни имена, най-известното от които е това на н.а. Стефан Савов.

В читалище "Разум" се създават градското кино, драматичния театър, музикалната и балетна школа, кукления театър.
През годините на своето развитие читалището е организирало над 40 вида дейности. Неговите колективи са носители на много престижни национални и местни награди, лауреати и носители на златни медали от Републиканските фестивали на художествената самодейност.

Ползвайки се с авторитета на най-стария културен институт, днес читалище "Разум" активно участва в културния живот на нашия град, а художествените състави с чест защитават достиженията на българския фолклор по европейските сцени. В момента в неговите форми на работа се занимават над 250 самодейци - Духов оркестър "Дико Илиев", Танцов ансамбъл "Пъстрина", народен хор, мъжка вокална група, Група за стари песни и шлагери "Носталгия" и Школа по изкуствата "Добри Христов", Фолклорна формация "Огоста". Тези състави водят активен културен живот, участват във фестивали и прегледи, всяко лято организират турнета в чужбина, носители са на много републикански и международни награди.

През 2002 г духовият оркестър успешно се представи на международен фестивал в гр. Шиклош - Унгария, мъжка вокална група завоюва наградата на журито от международен фестивал в гр. Банска Бистрица - Словакия, а Танцовият ансамбъл "Пъстрина" представи фолклора ни на едномесечно турне в Италия, Франция и Германия. Читалището успешно защити 5 проекта, непрекъснато търси нови предизвикателства и се доказва като институция, която откликва на времето в което живее.

В Школата по изкуствата се обучават над 150 деца в три направления - музика, танцово и изобразително изкуство. Школата активно присъства в обществения и културен живот на гр. Монтана с концерти, спектакли, пленери, изложби, класови продукции и др. Има завоювани много награди - национални от различни фестивали и прегледи и международни от Индия, Македония, Полша, Словения, Япония, Португалия и др.

Читалище "Разум" се ползва с подкрепата и уважението на монтанската общественост. За 120 години хиляди хора са се включвали в различните форми на читалищната дейност и са оставили в него част от своя талант и дарование и това е голямата историческа заслуга на читалището. Основна негова задача винаги е била съхраняването на българските традиции и българския дух и големия, самобитен талант на нашия народ.
купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореограф